Sector
  • Po
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
Leerplankundig thema
  • Beleid

Bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

Appelman, M., Berkel, M. van, Dam, E., & Mooij, C. (2008). Bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Zeist: Jan Luiting Fonds.
ISBN

978-90-72335-48-7

Deze brochure is bedoeld voor schoolleiders, vakleerkrachten en overheidsmedewerkers op het gebied van onderwijs of sport. Zij behandelt nieuwe ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs: de mogelijkheden wat betreft personele inzet worden besproken en veelgestelde vragen worden beantwoord. Er wordt ook aangegeven wat het belang is van bewegen en bewegingsonderwijs voor jonge kinderen. Daarnaast worden de bevoegdheidseisen op een rijtje gezet naar aanleiding van de bevoegdheidswijziging. Ook worden mogelijkheden beschreven om een vakleraar in te zetten op de basisschool. Op de begeleidende website www.specialistbewegingsonderwijs.slo.nl zijn veel praktijkvoorbeelden te vinden over hoe bewegingsonderwijs kan worden georganiseerd.