Sector
 • Po
 • Basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Differentiatie
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Toetsing
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Bewegen als middel
 • Freesport
 • Motorisch leren
 • Zorgverbreding
 • Vaardigheidstoetsing
 • Toetsen en volgen
 • Digitalisering in het bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs PO

Leraar24. (2013). Bewegingsonderwijs PO. [Video]. Zoetermeer: Leraar24.
Deze website is bestemd voor leerkrachten en vakdocenten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Hij bevat een twintigtal korte video's over bewegingsonderwijs op de basischool. Onderwerpen zijn zeer uiteenlopend, van vallessen tot het circusspel, en woordenschat tijdens bewegingsonderwijs tot kleuters in de speelzaal. Er zijn eveneens twee bijlagen te downloaden: Brochure bewegingsonderwijs in het po en Protocol bewegingsonderwijs.