Sector
 • Vo
 • Vwo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
 • Lichamelijke opvoeding 1
 • Lichamelijke opvoeding 2
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen verbeteren
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Buitenschools leren
 • Jongerencultuur
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Freesport
 • Motorisch leren

Beweegplezier! Freesport in vo

10-7-2015
Mossel, G. van. (2014). Beweegplezier! Freesport in vo. Enschede: SLO.
In dit artikel voor docenten in het vo staat een onderbouwing van de freesportleerlijnen Freerunning en Freebiking en van negen doorkijkjes van freesporten. 
Met freesport verbreden en vernieuwen scholen het beweeg- en sportsportaanbod tijdens de lessen bewegingsonderwijs en de schoolsport. Bovendien ontdekken leerlingen nieuwe beweeg- en sportmogelijkheden in de fysieke (woon)omgeving. Freesport als verschijningsvorm nodigt leerlingen uit om op eigen speelse wijze in te gaan op verschillende bewegingsuitdagingen die passen bij de activiteit.
Bij bewegingsonderwijs is het belangrijk dat er een pedagogisch-didactisch klimaat heerst dat die speelse houding stimuleert bij leerlingen. Alleen dan bevordert freesport gevoelens van autonomie en competentie en hechten leerlingen waarde aan het motief beweegplezier, het belangrijkste motief voor jongeren om te bewegen en sporten.