Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Vakwerkplan
Vakspecifiek thema
 • Planning in bewegingsonderwijs

Beleid in bewegen: naar ontwikkelend bewegingsonderwijs

28-7-2017
Stegeman, H., & Timmers, E. (2004). Beleid in bewegen: naar ontwikkelend bewegingsonderwijs. Haarlem: De Vrieseborch.
ISBN

9060764595

Dit boek is bestemd voor docenten en studenten bewegingsonderwijs. Centraal in deze tweede, geheel herziene versie van het boek uit 1999 staan onder andere professioneel handelen van docenten bewegingsonderwijs, externe ontwikkelingen signaleren en koers kiezen, interne ontwikkelingen signaleren en koers kiezen en het ontwerpen van bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs. "Beleid maken" wordt in deze publicatie opgevat als de voortdurende professionele ontwikkeling van zowel individuele docenten als docententeams. Dat betekent dat van de ontwikkeling van de volgende kerncompetenties wordt uitgegaan: visie hebben of strategie bepalen; begeleiden of coachen; onderwijzen of organiseren en het ontwikkelen van programma's/plannen en middelen op het gebied van 'didactisch handelen' én 'managen'. Ze zijn de leidraad geworden voor de keuze van de verschillende hoofdstukken. Elk hoofdstuk eindigt met een samenvattende paragraaf van de hoofdpunten.