Sector
  • Basisonderwijs
  • Pabo
  • Hbo
  • Po
  • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs

Beantwoording vragen Evaluatieonderzoek postinitiële leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2012). Beantwoording vragen Evaluatieonderzoek postinitiële leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Deze brief is van belang voor beleidsmakers, schoolleiders en leerplanontwikkelaars. Hierin gaat de staatssecretaris in op vragen n.a.v. de evaluatie van de postinitiële leergang bewegingsonderwijs en enkele actuele zaken zoals de wens van de Tweede Kamer om de klassen in het basisonderwijs drie keer per week bewegingsonderwijs te laten krijgen.