Sector
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Samenhang
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Kerndoelen
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Tussendoelen
 • Leermiddelen en ICT
 • Buitenschools leren
 • Vakwerkplan
Vakspecifiek thema
 • Toetsen en volgen
 • Digitalisering in het bewegingsonderwijs
 • Naschoolse sport
 • Planning in bewegingsonderwijs

Basisdocument vo in beeld

3-7-2015
SLO. (2012). Basisdocument vo in beeld. Enschede: SLO.
Deze dvd en de bijbehorende website zijn bestemd voor docenten en vaksectie lichamelijke opvoeding. Beide bevatten ze filmbeelden van allerlei kernactiviteiten uit het basisdocument vo die kunnen dienen als de maatstaf voor de kwaliteit van bewegingsonderwijs in dagelijkse schoolpraktijk. Met deze referentiebeelden kunnen vaksecties LO de deelnameniveaus van hun leerlingen vergelijken. Bovendien kunnen de beelden worden gebruikt als didactisch hulpmiddel tijdens de lessen LO. Naast deze beelden vindt u op de website ook een aantal schoolvoorbeelden van leerlingen die deelnemen aan allerlei verwante activiteiten.
Contactpersoon