Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
  • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
Leerplankundig thema
  • Leerlijn
  • Tussendoelen

Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs - verkorte uitgave

13-7-2015
Mooij, C. (2007). Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs - verkorte uitgave. Zeist: Jan Luiting Fonds.
ISBN

978 90 72335 46 3

Deze publicatie is bestemd voor leerkrachten in de basisonderwijs, vakdocenten bewegingsonderwijs, schoolleiders en beleidsmakers. In deze verkorte uitgave van het Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs worden twaalf leerlijnen uitgewerkt. Per leeftijdsgroep worden tussendoelen voor alle twaalf de leerlijnen beschreven (per leerlijn een bewegingsthema), waarmee de longitudinale ontwikkelingslijn van vier tot en met twaalf jaar zichtbaar wordt. Ook worden reguleringsdoelen geformuleerd.