Sector
  • Po
  • Speciaal basisonderwijs
  • So
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Tussendoelen

Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het Basisonderwijs

3-7-2015
Mooij, C., Berkel, M. van, Consten, A., Danes, H., Geleijnse, J., Graft, M. van der, ... Tjalsma, W. (2011). Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het Basisonderwijs (6e gewijzigde druk). Zeist: Jan Luiting Fonds.
ISBN

978-90-72335-51-7

Het Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het Basisonderwijs geeft leerkrachten in het basisonderwijs didactische handreikingen om invulling te geven aan lessen bewegingsonderwijs.
In dit boek worden twaalf leerlijnen uitgewerkt. Voor iedere leerlijn worden (kern)activiteiten beschreven waarin belangrijke leerervaringen worden opgedaan. Er zijn tussendoelen, die per klas worden uitgewerkt en voor iedere leerlijn wordt van een activiteit beschreven hoe er methodisch-didactisch gehandeld kan worden (leerhulp). Bij het Basisdocument is een leerlingvolgsysteem gemaakt (Beleves).