Sector
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Kerndoelen
 • Leerlijn
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Tussendoelen
Vakspecifiek thema
 • Planning in bewegingsonderwijs
 • Toetsen en volgen

Basisdocument Bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

3-7-2015
Brouwer, B., Brinke, G. ten, Houthoff, D., Massink, M., Mooij, C., Mossel, G. van, Swinkels, E., & Zonnenberg, A. (2007, 2012). Basisdocument Bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (2e gewijzigde druk). Enschede: SLO.
ISBN

978 90 72335 44 9

Dit basisdocument voor het bewegingsonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs is bestemd voor docenten Bewegen en sport, schoolleiders, kernteams en externe partners. Het schetst een beeld van de gewenste kwaliteit van het vak aan de hand van de nieuwe kerndoelen voor het voortgezet onderwijs. SLO heeft in samenwerking met het werkveld en de opleidingen het Basisdocument Bewegingsonderwijs onderbouw VO ontwikkeld dat een vakinhoudelijk referentiekader biedt voor kwaliteitsvragen van scholen of vaksecties. In het basisdocument zijn ijkpunten van klas 1 tot en met 3 voor die vakinhoudelijke kwaliteit beschreven. Het geeft aanleiding tot vragen als: Waarom kunnen onze leerlingen gemiddeld minder goed springen of volleyballen dan …?; Hoe kan het dat onze leerlingen na drie jaar veel beter bewegen op muziek dan …..?; Hoe komt het dat de leerlingen in leerjaar drie de lessen veel positiever beleven dan...? Daarna beschrijft het basisdocument de contouren van een programma bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het VO in tweeëntwintig leer- of ontwikkellijnen. In elk daarvan staat een cluster activiteiten met een overeenkomstige (bewegings)uitdaging centraal. De leerlijnen zijn geordend naar de vier sleutels die leerlingen helpen toegang te krijgen tot de bewegingscultuur: bewegen beleven, bewegen verbeteren, bewegen regelen en gezond bewegen.