Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
Leerplankundig thema
  • Meten en beheren van resultaten

Balans van het bewegingsonderwijs aan het einde van de basisschool 3

Weerden, J. van, Schoot, F. van der, & Hemker, B. (2008). Balans van het bewegingsonderwijs aan het einde van de basisschool 3. Arnhem: Cito.
Dit onderzoeksrapport (opdrachtgever: OCW) is interessant voor leerplanontwikkelaars, bewegingsonderwijsdeskundigen, leerkrachten en schoolleiders. Het bevat de resultaten van het peilingsonderzoek Bewegingsonderwijs dat in het voorjaar van 2006 onder 1650 leerlingen van jaargroep 8 van zeventig basisscholen is afgenomen. De peiling omvatte een onderzoek naar de vaardigheid van leerlingen in balanceren, zwaaien, springen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikspelen en bewegen op muziek. Ook vulden leraren en leerlingen vragenlijsten in om het onderwijsaanbod te onderzoeken en om te inventariseren welke activiteiten leerlingen buiten school op het gebied van sport en beweging ontplooien. Een selectie van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek: op 60% van de scholen in de steekproef wordt het bewegingsonderwijs geheel of gedeeltelijk gegeven door een vakleraar; in de groepen 3 tot en met 8 wordt circa 90 minuten per week aan bewegingsonderwijs besteed; de belangrijkste doelstelling van leraren blijkt voor leraren 'het laten ervaren van plezier in bewegen' te zijn, en ruim 80% van de leerlingen in jaargroep 8 is lid van een sportvereniging of gaat ergens naar toe om les te krijgen in sport of andere bewegingsactiviteit.