Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegen, sport en maatschappij
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding 2
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Referentieniveaus
 • Praktische vaardigheden
 • Toetsing en examens
Vakspecifiek thema
 • Toetsen en volgen

BSM toetsvoorbeelden. IJkpunten voor het curriculum van het schoolexamen Bewegen, Sport en Maatschappij

16-7-2015
Anthoni, K., Kamp, W. van der, Schrik, E., Swinkels, E., Veldboer, R., & Witsiers, D. (2010). BSM toetsvoorbeelden. IJkpunten voor het curriculum van het schoolexamen Bewegen, Sport en Maatschappij. Enschede: SLO.
ISBN

AN 3.5093.262

Deze publicatie is interessant voor docenten BSM, curriculum-, en toetsontwikkelaars. Zij bevat 22 toetsvoorbeelden van praktische opdrachten en theoretische toetsen voor het examenvak BSM (havo/vwo). Ieder praktisch toetsvoorbeeld is gebaseerd op één of meerdere eindtermen binnen de context zoals het op de meeste scholen wordt ingevuld. Het toetsvoorbeeld bestaat uit een beoordelingsmatrix (rubric) met beoordelingscriteria op vier niveaus (O-V-G-U). De toetsvoorbeelden zijn in 2011 na uitvoerige evaluatie waar nodig aangepast en vastgesteld als ijkpunten voor het curriculum van BSM. Om docenten BSM beter in staat te stellen de toetsvoorbeelden aan te passen, worden alle toetsvoorbeelden in afzonderlijke worddocumenten aangeboden.
Contactpersoon