Sector
 • Gymnasium onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Po
 • Vo
 • Basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Gezond bewegen
 • Gezondheid, bescherming en veiligheid
 • Verzorging
Leerplankundig thema
 • Exemplarisch lesmateriaal
Vakspecifiek thema
 • Bewegen als middel
 • Actieve leefstijl

B-Fit

Gelderse Sport federatie. (2013). B-Fit. Arnhem: Gelderse Sport Federatie. Geraadpleegd op 20 augustus 2013, van http://www.geldersesportfederatie.nl/onderwijs
Dit lesprogramma is bestemd voor kinderen, ouders en leerkrachten. Het is een programma voor zowel primair onderwijs als voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, dat deelnemers en begeleiders op een unieke manier kennis laat maken met gezond leven, bewegen en voeding. Het programma beïnvloedt het gedrag door de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken binnen één totaalprogramma met begeleiding van een (opgeleide) B-Fit coach. Het uitgebreide programma richt zich op beweging, maar ook op informatie over voeding en inactiviteit zoals computeren.