Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
Leerplankundig thema
 • Talentontwikkeling
 • Hoogbegaafdheid
Vakspecifiek thema
 • Naschoolse sport

Alles voor de sport!?: (gestopte) topsporttalenten en hun ouders over investeringen, opbrengsten en offers

28-7-2017
Luijt, R., Reijgersberg, N., & Elling, A. (2009). Alles voor de sport!?: (gestopte) topsporttalenten en hun ouders over investeringen, opbrengsten en offers. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.
ISBN

9789054721017

Deze publicatie is bestemd voor ouders en docenten van (jonge) topsporters en heeft als doel een licht te werpen op de uitdagingen op het gebied van onderwijs en sociaal-psychologische ontwikkeling die een jonge sporter tegen zal komen. Het bedrijven van topsport verlangt vandaag de dag een toegewijde levensstijl waarbij jongeren en hun omgeving bereid zijn tot flinke investeringen. Mogelijkheden om op jonge leeftijd serieus met sport bezig te zijn, naast schoolverplichtingen en verdere opleidingsmogelijkheden, zijn gegroeid. In deze publicatie worden de belevingen en ervaringen van (gestopte) talenten en hun ouders over investeringen en 'offers' ten behoeve van topsport en de opbrengsten ervan onderzocht. De data die gepresenteerd worden zijn verkregen middels diepte-interviews met jeugdige ex-topsporters en hun ouders.